Intro

Home page art: Desiree Jacobs, http://www.day4art.nl

Wil je je zich grondig voorbereiden op een test of een assessment? Lees dan ‘De Nieuwe Assessmentgids, een oefenboek’. 

Bloemers afb nieuwe ass gids klein

Dit boek is geschreven vanuit de opvatting dat kandidaten meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor een assessment waarbij de assessmentpsycholoog vooral adviseur wordt in plaats van een beoordelaar. De nieuwste editie bevat naast de ‘klassieke’ inhoud nu een woordkennistest, voorbeelden van SJT opgaven, een geactualiseerd gedeelte over professionele rollenspelvaardigheden en integriteitsvragenlijsten met veel voorbeelden, en een assessment checklist waarmee u uw assessment kunt beoordelen op transparantie, ontwikkelingsmogelijkheden en fairness.

Ga je liever voor een quick scan? Lees dan ‘De Assessmentgids Compact’. 

De Assessmentgids Compact is een  beperkte en snelle handleiding voor al diegenen die in kort bestek hun assessmentvaardigheden nog even willen toetsen en opfrissen. Het boek bevat een algemene intelligentietest en een korte persoonlijkheidsvragenlijst, en vooral korte en nuttige tips en reminders waar op te letten bij een assessment.

Verder vind je op deze site een overzicht van alle aspecten die van belang zijn om op een test of assessment zo goed mogelijk te presteren.

Assessmentanarchy levert onafhankelijke informatie over assessments en tests voor mensen die een assessment moeten of willen ondergaan. Maar ook organisaties die een assessment willen laten uitvoeren kunnen een beroep doen op de diensten van Assessmentanarchy

Assessmentanarchy wil stimuleren dat afgenomen assessments aan specifieke kwaliteitseisen voldoen en dat kandidaten in staat worden gesteld om maximaal te presteren op een assessment.

In Nederland ondergaan per jaar enige honderdduizenden mensen een assessment. Een assessment betekent dat men naast tests ook gebruik maakt van interviews, rollenspelen, opdrachten en casussen. Bovendien klinkt de term assessment vriendelijker en flexibeler dan ‘een psychologisch onderzoek’. Maar in feite is een assessment gewoon een psychologisch onderzoek waarbij allerlei psychologische hulpmiddelen en instrumenten worden ingezet om er achter te komen of u geschikt bent voor een bepaalde baan of voor een bepaald loopbaantraject. In dat laatste geval spreekt men ook wel van een Development Center. In beide gevallen (geschiktheid of ontwikkeling) gaat het om aspecten van uw persoonlijkheid, intelligentie, ook wel cognitieve capaciteiten genoemd, eventueel aangevuld met specifieke (werk) ervaring, vaardigheden en motivatie. Kenmerkend voor een assessment is dus dat de nadruk ligt op het beoordelen van uw totale gedrag waarbij het ‘live beoordelen’ van dit gedrag centraal staat.

Als u een assessment moet ondergaan dan moet u in elk geval twee dingen doen:

1) U moet zich afvragen of u met een betrouwbaar bureau te maken heeft dat met verantwoorde methoden en gekwalificeerde psychologen werkt. Als u twijfelt over de status van een bureau, vraag dan of de psychologen van het bureau aangesloten zijn bij een vak/beroepsvereniging, zoals het NIP. Dat is geen garantie voor- maar wel een indicatie van- het willen leveren van kwaliteit. Zie ook de (web)pagina assessmentmissers en voor slechte assessmentervaringenen de casussen in het boek De  Assessmentgids Compact. Een betrouwbaar bureau zal werken volgens de eisen zoals weergegeven op de pagina  Richtlijnen voor een assessment.

2) Bereid u voor middels een goed oefenboek. Intelligentietestopgaven kunnen flink tegenvallen, vooral als u enige tijd (jaren) niet zo’n test gemaakt heeft. Oefening kan er voor zorgen dat u een maximale prestatie levert en dat u met meer zelfvertrouwen en meer ontspannen het assessment ingaat. Eventueel kunt u ook rollenspelen oefenen als u niet zeker bent van uw communicatieve vaardigheden.

Nieuw: lees de columns over Het Nieuwe Assessment  en de posts op Linked in

http://www.oefenassessment.nl/2012/06/in-real-time-nobody-exists/

http://www.oefenassessment.nl/2012/09/het-nieuwe-assessment-managers-en-televisie-the-dark-side-2/

http://www.oefenassessment.nl/2014/01/eerlijkheid-bestaat-niet-en-dat-is-maar-goed-ook/

https://www.linkedin.com/today/post/article/20140604152446-18153934-it-s-time-for-a-new-assessment-paradigm?trk=prof-post

https://www.linkedin.com/today/post/article/20140712163844-18153934-assessing-integrity?trk=mp-details-rr-rmpost

1 thought on “Intro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s