Assessmentmissers

Heeft u slechte ervaringen met een assessment? Stuur deze dan per mail naar wimbloemers@planet.nl Bij voldoende relevantie wordt uw casus in geanonimiseerde vorm opgenomen op deze webpagina. Over deze beslissing wordt niet gecorrespondeerd.

Wim Bloemers behoudt zich het recht voor de casus in te korten naar eigen inzicht. De uiteindelijk weergegeven casus wordt alleen met toestemming van de betrokken kandidaat opgenomen.

Criteria voor opname op deze pagina:

Het moet duidelijk zijn dat de kandidaat in ernstige mate benadeeld is door de gehanteerde procedure of dat de gehanteerde procedure duidelijk in negatieve zin afwijkt van de eisen zoals gesteld in de richtlijnen voor assessment.

Artikel: Kwaliteit van assessment

Zomer 2003, een terrasje op de Oude Gracht in Utrecht. Drie A&O-psychologen praten over hun vak en met name over assessment. Een van hen doet de volgende uitspraak: ‘Het verschil tussen assessment en het oude psychologisch onderzoek is toch zeker duizend euro. Naast de standaardtests die ik altijd al deed, doe ik nu ook een rollenspelletje waarbij ik zelf als rollenspeler en assessor optreed. Hierdoor pak ik een aantal competenties mee die de opdrachtgever graag in kaart gebracht wil hebben. ‘Assessment is big business’.

Wouter Schoonman, De kwaliteit van assessment, in: NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE Jaargang 2 – nr. 1 – februari 2004

Zoals bovenstaand artikel illustreert kan er nogal wat mis zijn aan een assessment. Soms omdat personeelsselectie puur vanuit opportunistisch oogpunt bedreven wordt, of omdat het uitgevoerde assessment simpelweg niet voldoet aan de gestelde eisen. Hieronder een aantal voorbeelden op welke specifieke punten het mis kan gaan bij een assessment (zie ook De Kleine Assessmentgids voor uitgebreide casussen van een ‘foutief’ assessment). Voorbeelden van algemene missers:

* onduidelijkheden in de procedure

* niet goed werkende tests (computerized, on line)

* rapport doorsturen zonder toestemming

* onduidelijkheid over het doel van het assessment

* alles afdoen via een on line assessment

* foutieve conclusies in het rapport

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s